לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או
השאירו פרטים
אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב

  פירוק שיתוף במקרקעין

הסמכות הבלתי מוגבלת בסכום של בית משפט השלום


מאת: עו"ד אבנר שטמר

כידוע, הסמכות העניינית המוקנית לבתי המשפט לדון ולהכריע בסכסוכים כספיים נחלקת בין בתי משפט השלום לבתי המשפט המחוזיים לפי סכום התביעה : תביעות שסכומן עד וכולל 2,500,000 ₪ הינן בסמכות בתי משפט השלום. תביעות שסכומן עולה על 2,500,000 הינן בסמכות בתי המשפט המחוזיים.

הרציונל העומד ביסוד החלוקה הנ"ל הוא הבאת סכסוכים כספיים בסכומים גבוהים בפני בית המשפט המחוזי, ששופטיו הינם בדרך כלל בכירים ומנוסים יותר משופטי בתי משפט השלום.

והנה, כאשר מדובר על תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, ואפילו המקרקעין הינם בשווי של עשרות מיליוני ₪, התביעה הינה בסמכות בית משפט השלום.

סעיף 51 (א) (3) לחוק בתי המשפט קובע כי בית משפט השלום ידון ב- "תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם או חלוקת השימוש בהם.... יהיה שוויו של נושא התביעה אשר יהיה".

יצוין כי במשך השנים פיתחו בתי משפט השלום מיומנות ורכשו ניסיון רב בתביעות של פירוק שיתוף במקרקעין. בחלק מבתי משפט השלום מנותבות התביעות לפירוק שיתוף במקרקעין באופן קבוע לאותו שופט שהתמחה ורכש ניסיון בתביעות מסוג זה.

בתביעות לפירוק שיתוף בין בני משפחה, הסמכות היא לבתי המשפט לענייני משפחה בהם אין הגבלת הסמכות בשל שווי התביעה, לכן ממילא אין הגבלה בשל שווי המקרקעין.


הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.
לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או השאירו פרטים


אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב