לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או
השאירו פרטים
אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב

 

תביעה נגד עורך דין או תלונה נגד עורך דין?


מאת: עו"ד אבנר שטמר

עורך הדין שלכם פעל שלא כשורה ואתם שוקלים לפעול נגדו.
שמעתם שאפשר להגיש תביעה נגד עורך דין, ושמעתם גם שאפשר להגיש תלונה נגד עורך דין.

מהם ההבדלים בין תביעה נגד עו"ד לבין תלונה נגד עו"ד?

הערכאה:
תביעה נגד עו"ד מוגשת לבית המשפט.
תלונה נגד עו"ד מוגשת ללשכת עורכי הדין.
ההליך:
תביעה נגד עו"ד היא הליך אזרחי.
תלונה נגד עו"ד היא הליך משמעתי.
הצדדים:
הצדדים בתביעה הם התובע (בדר"כ הלקוח של עורך הדין) מצד אחד ועורך הדין הנתבע מצד שני.
הצדדים בתלונה הם לשכת עורכי הדין מצד אחד ועורך הדין מצד שני (הלקוח שהגיש את התלונה אינו צד להליך).
הסעד המבוקש:
בתביעה מבקשים לחייב את עורך הדין לשלם לתובע כסף.
בתלונה מבקשים מלשכת עורכי הדין להעניש את עורך הדין.
התוצאה:
זכיה בתביעה בבית משפט נגד עורך הדין משמעה בדרך כלל שעורך הדין יחוייב לשלם לתובע פיצוי כספי בגין הנזק.
הרשעת עורך הדין בעקבות תלונה משמעה שעורך הדין ייענש, אולם המתלונן לא יקבל כסף כתוצאה מכך.

האם אפשר להגיש במקביל גם תביעה וגם תלונה?

אפשר, אולם אם יתברר ללשכת עורכי הדין כי הוגשה לבית המשפט תביעה בעניינים נשוא התלונה, לשכת עורכי הדין תעכב את הטיפול בתלונה.
לעומת זאת, אם יתברר לבית המשפט שהוגשה תלונה בעניינים נשוא התביעה, בית המשפט לא יעכב את ניהול התביעה.

האם תוצאות המשפט ישפיעו על התלונה והאם תוצאות התלונה ישפיעו על תוצאות המשפט?

אם בית המשפט יקבע כי עורך הדין הפר את חובותיו, הדבר יכול להביא להרשעתו בהליך המשמעתי מטעם לשכת עורכי הדין.
אם לשכת עורכי הדין תרשיע את עורך הדין בהליך המשמעתי, הדבר עשוי לסייע לכם בתביעה נגד עורך הדין בבית המשפט.

אם כך, מה עדיף להגיש: תביעה או תלונה?

אם מעשיו ו/או מחדליו של עורך הדין גרמו לכם נזק, ככל הנראה תעדיפו לתבוע ולבקש פיצוי כספי.
אם מעשיו ו/או מחדליו של עורך הדין היו שלא כדין אולם לא גרמו לכם נזק, ככל הנראה לא תוכלו לזכות בפסק דין כספי נגדו וניתן לשקול הגשת תלונה.


הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.
לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או השאירו פרטים


אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב