לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או
השאירו פרטים
אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב

 

אתיקה עורכי דין - האם עבירה אתית של עו"ד היא כשלעצמה עילה לתביעה כספית?


מאת: עו"ד אבנר שטמר

מעשה או מחדל של עורך דין בניגוד לכללי האתיקה עלול לגרום להגשת תלונה נגדו לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין וכן עלול לגרום להגשת תביעה כספית.

החובות האתיות של עורך דין מוסדרות בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961 ובכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו – 1986.

האם הרשעה של עו"ד בעבירה אתית (ע"י לשכת עורכי הדין) מהווה כשלעצמה עילה לתביעה כספית?
אחת מהעוולות לפי פקודת הנזיקין היא עוולת הפרת חובה חקוקה (סעיף 63 לפקודת הנזיקין). ההליך המשמעתי המתברר במסגרת לשכת עורכי הדין הינו הליך מעין פלילי, לכן אם עו"ד הורשע ע"י לשכת עורכי הדין בהפרה של אחת או יותר מהחובות המנויות בחוק או בכללי לשכת עורכי הדין, קיימת חזקה לכאורה כי אותו עורך דין ייחשב כמי שהפר חובה חקוקה גם לעניין תביעה כספית שתוגש נגדו.

פרק ה' בפקודת הנזיקין עוסק בתרופות לעוולות וסעיף 76 קובע כי אפשר שינתנו פיצויים לניזוק מאותה עוולה.

האם ההרשעה בעבירה אתית גוררת חיוב אוטומטי בפיצויים לניזוק?
סעיף 76 הנ"ל לפקודת הנזיקין קובע כי הפיצויים יינתנו רק בשל אותו נזק שעלול לבוא באופן טבעי במהלכם הרגיל של הדברים ושבא במישרין מהעוולה.

המסקנה היא שאין די בכך שעורך הדין הורשע בעבירה אתית כדי שבית המשפט יחייב אותו לשלם פיצויים, אלא שעל התובע להוכיח – בין היתר – כי נגרם לו נזק כספי, כי הנזק הכספי בא באופן ישיר מאותה עבירה ושהוא נזק אשר במהלך רגיל של דברים עלול לבוא מאותה עבירה.


הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.
לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או השאירו פרטים


אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב