לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או
השאירו פרטים
אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב

 

מי ייצג אותך במו"מ בינך לבין עורך הדין שלך בעניין הסכם שכר הטרחה?


מאת: עו"ד אבנר שטמר

בתיקים בהם שכר הטרחה צפוי להיות משמעותי, אל תמהרו לחתום על הסכם שכר טרחה
עם עורך דין, לפני התייעצות עם מומחה אובייקטיבי שיבחן עבורכם את הסכם שכר הטרחה.

בכוונתכם לשכור דירה לשנה תמורת 8,000 ₪ לחודש. המשכיר מושיט לכם חוזה שכירות ורוצה שתחתמו. האם תחתמו או תבקשו לקבל את החוזה כדי שמישהו מטעמכם יבדוק אותו? ברור שתבקשו לבדוק. הרי מדובר בעסקה של 96,000 ₪ (8,000 ₪ * 12 חודשים).

בנוסף, וללא קשר לדירה, ברצונכם לשכור עו"ד כדי לתבוע שותף לשעבר בסכום של 2 מיליון ₪. עורך הדין מבקש מקדמה בשיעור 5% על חשבון שכר טרחתו שיהיה 20% + מע"מ מכל סכום שייפסק נגד השותף, מושיט לכם הסכם שכר טרחה ורוצה שתחתמו.

שימו לב! הסכם שכר הטרחה הוא למעשה חוזה בינכם לבין עורך הדין שלכם, לפיו - אם התביעה תתקבל - אתם מתחייבים לשלם לו 468,000 ₪ ! (מע"מ + 20% * 2,000,000).
רגע, האם רשום בחוזה מהן ההתחייבויות של עורך הדין? מה יקרה אם תרצו להפסיק את הטיפול באמצע? האם מי שיטפל בתיק יהיה עורך הדין עצמו או מתמחה ממשרדו? האם חובתכם לשלם לעורך דין 20% + מע"מ מהסכום שייפסק או מהסכום שייגבה בפועל?

מדוע בחוזה שכירות ששוויו פחות מ- 100,000 ₪ אתם יודעים שכדאי, לפני שאתם חותמים, לקחת את החוזה ולהתייעץ עם מישהו מטעמכם, אבל בחוזה של 468,000 ₪ הדבר כלל לא עלה על דעתכם?

הזירה הנעלמה:

כאשר אתם נמצאים ערב מאבק משפטי, כל מעייניכם מרוכזים בהתמודדות הצפויה בזירה המשפטית, ומטבע הדברים אינכם נותנים את הדעת על "הזירה הנעלמה" – עצם ההתקשרות עם עורך הדין שלכם.

אתם מניחים, בצדק, כי עורך הדין עליו אתם סומכים ידאג לאינטרסים שלכם בהתמודדות בזירה המשפטית מול השותף. אבל יש לכם עוד עניין חשוב לסגור לפני המאבק המשפטי הגדול – "הזירה הנעלמה" בה אתם מנהלים מו"מ על תנאי ההתקשרות ביניכם לבין עורך הדין שלכם.

בזירה הנעלמה, הזירה בה נמצאים אתם ועורך הדין שלכם, קיים מתח מובנה בנוגע לשכר הטרחה. אתם מעוניינים לקבל מעורך הדין שירות משפטי מעולה ולשלם עבורו כמה שפחות. עורך הדין מעוניין לקבל שכר שלדעתו הינו ראוי, אף שלעיתים יהיה גבוה מאד. השירותים שייתן לכם עורך הדין והסכומים שאתם תשלמו לעורך הדין נקבעים בשלב ההתקשרות ולפני החתימה על הסכם שכר הטרחה.

בזירה הנעלמה, ייתכן שאינכם מנוסים בניהול מו"מ מול עורכי דין, בעוד שעורך הדין כבר ערך והתנסה בעשרות או מאות הסכמי שכר טרחה.

במצב דברים זה, אם הסכם שכר הטרחה לא ייבדק עבורכם ע"י גורם מקצועי המתמחה בכך, עלול שהסכם שכר הטרחה שלכם יכלול סעיפים לא נוחים כמו בדוגמאות להלן:

דוגמאות לסעיפים הראויים לבדיקה בהסכמי שכר טרחה:

 1. בהסכם שכר הטרחה נקבע שעורך הדין זכאי ל-20% + מע"מ מכל סכום שייפסק נגד הנתבע.
  ביהמ"ש פסק שעל הנתבע לשלם ללקוח 1 מיליון ₪. עורך הדין דורש מהלקוח לשלם לו 200,000 ₪ + מע"מ (20% מסכום פסה"ד, לפי הסכם שכר הטרחה).
  הלקוח מנסה לגבות את סכום פסה"ד ומתברר שהנתבע חדל פירעון.
  עורך הדין טוען שהליכי הגביה אינם באחריותו וכי הסכם שכר הטרחה קובע כי הלקוח ישלם לו 20% + מע"מ מכל סכום שייפסק נגד הנתבע (ולא 20% + מע"מ מכל סכום שייגבה מהנתבע).

 2. בהסכם שכר הטרחה נקבע שהלקוח ישלם לעורך הדין 250$ + מע"מ לשעת עבודה. לא נקבעה תקרה למספר השעות ולא נקבע כי עורך הדין ייתן ללקוח דיווח תקופתי אודות מספר השעות שנצברו. ביהמ"ש פסק שעל הנתבע לשלם לתובע 100,000 ₪ ועורך הדין הגיש ללקוח חשבון עבור 90 שעות עבודה בסך 94,770 ₪ , לפי החישוב:
  94,770 ₪ =מע"מ+₪ לדולר 3.6*250$*90
  הלקוח הנדהם אינו מבין איך מתוך הסך של 100,000 ₪ שנפסק הוא יקבל רק כ-5% ועורך הדין יקבל כ-95%.

 3. בהסכם שכר הטרחה נקבע תשלום עבור הגשת כתב התביעה וכן נקבע כי עבור הליכי ביניים ייקבע שכ"ט בנפרד. הנתבע פותח בסדרה של בקשות, והלקוח ניצב מול דרישות עורך הדין לשכ"ט גבוה עבור כל תגובה לכל בקשה, בסכומים שאילו היו ידועים מראש קרוב לוודאי שהלקוח היה מוותר על הגשת התביעה.


מה אפשר לעשות?

אפשר וכדאי לעשות מה שעושים לפני חתימה על כל חוזה אחר, לבדוק ולהתייעץ.
עורך דין הוא בעל מקצוע (בתחום עריכת הדין). הסכם שכר טרחה בין לקוח לעורך דין הוא חוזה בין שני צדדים לעסקה כלכלית. ממש כמו בכל עסקה כלכלית אחרת, יש שלב של מו"מ לקראת חתימת החוזה, בו כל צד מנסה לשפר את מצבו.

אתם יודעים היטב שכדאי לכם להתייעץ עם צד שלישי אובייקטיבי לפני חתימה על חוזה עם בעל מקצוע כלשהו, ולא יעלה על דעתכם להתייעץ עם בעל המקצוע עצמו. בדיוק כך כדאי לכם להתייעץ עם מומחה אובייקטיבי לפני חתימה על הסכם שכר טרחה עם עורך דין.

מומחה אובייקטיבי, במיוחד עורך דין שעיסוקו במחלוקות בענייני שכר טרחה, יידע לצפות את המחלוקות העלולות להתעורר כתוצאה מהסתעפויות אפשריות בתוך ההליך המשפטי, כולל הסכמי פשרה, הפסקת ייצוג/העברתו, פתיחת הליכים מקבילים בערכאות אחרות, הליכי ביניים, הודעות צד ג', ערעורים, הליכי הוצאה לפועל ועוד, ויוכל לייעץ לכם איך לתת לכך ביטוי בהסכם שכר הטרחה באופן שישרת את האינטרס שלכם.


הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.
לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או השאירו פרטים


אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב