לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או
השאירו פרטים
אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב

 

מה צריך להוכיח בתביעה נגד עו"ד שלא הגיש ערעור?


מאת: עו"ד אבנר שטמר

לקוח שהגיש תביעה והפסיד במשפט סיכם עם עורך הדין שלו שיגיש ערעור על פסק הדין. עורך הדין התרשל ולא הגיש ערעור, המועד להגשת ערעור חלף ופסק הדין הפך חלוט (סופי).

הלקוח הכועס מעוניין לתבוע את עורך הדין המתרשל. אין מחלוקת על כך שעורך הדין התרשל ואין מחלוקת על כך שהלקוח איבד את הסיכוי לזכות בערעור.

השאלה העומדת לדיון במאמר זה היא האם בתביעה נגד עורך הדין הלקוח צריך להוכיח שהיה זוכה בערעור (אילו הוגש), או שעל הלקוח להוכיח שהיה סיכוי כלשהו לזכות בערעור וסיכוי זה אבד לו כתוצאה מהתרשלותו של עורך הדין.

ההבדל בין שתי האפשרויות לעיל הוא גדול ומהותי: קשה ביותר להוכיח בשיעור של למעלה מ- 50% (נטל ההוכחה במשפט אזרחי) שהסיכוי לזכייה בערעור היה מתממש בפועל. השיעור הסטטיסטי של קבלת ערעורים נמוך מאד, דהיינו הסיכוי שערעור יידחה גדול בהרבה מהסיכוי שערעור יתקבל. אם הלקוח צריך להוכיח בהסתברות של למעלה מ- 50% כי היה זוכה בערעורו, הרי שאם לדוגמה בית המשפט של הערעור יגיע למסקנה שסיכויי הערעור היו 45%, הלקוח יפסיד לחלוטין את תביעתו נגד עורך הדין המתרשל ויחויב בהוצאות.

אם – לעומת זאת – הלקוח צריך רק להוכיח שהיה לו סיכוי והוא הפסיד את הסיכוי, הרי שלפי אותה דוגמה הלקוח יזכה (חלקית) בתביעתו נגד עורך הדין, ועורך הדין יחויב לשלם לו 45% מהסכום בו היה זוכה אילו ערעורו הוגש והיה מתקבל (דהיינו פסק הדין היה מתבטל והיה ניתן פסק דין לטובת הלקוח), ובנוסף עורך הדין יחויב בתשלום הוצאות ללקוח התובע.

לפיכך, במקרים מסוג זה ניתן לפסוק פיצויים בגין הנזק של אובדן הסיכוי. הפיצוי אינו מלוא הרווח או התועלת שנמנעו מהלקוח אלא החלק מהם המבטא את שווי הסיכוי שההתרשלות מנעה מהלקוח.

כפי שכתבו המלומדים פרידמן וכהן בספרם "חוזים": "פסיקה ענפה למדי אימצה גישה זו בהקשרים שונים, ביניהם בתביעות בשל רשלנות מקצועית כלפי עורכי דין ורואי חשבון, במקרים שבהם התוצאה של הרשלנות הייתה, למשל, אבדן סיכוי לכרות חוזה או לזכות בערעור או בתביעה".

על מנת שייפסק פיצוי בשל אובדן סיכויים, על הלקוח להוכיח במאזן ההסתברויות האזרחי, כלומר יותר מ- 50%, שרשלנות עורך הדין גרמה לאובדן סיכוי בעל ערך ולהוכיח - לפי מאזן ההסתברויות - את שיעורו של סיכוי זה. הפיצוי נועד לפצות על אובדן הסיכוי לזכות בערעור ולא על מלוא הרווח או התועלת הפוטנציאליים שנשללו מהלקוח (קבלת הערעור, ביטול פסק הדין ומתן פסק דין לטובת הלקוח).


הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.
לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או השאירו פרטים


אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב