לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או
השאירו פרטים
אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב

 

רשלנות מקצועית של עורכי דין


מאת: עו"ד אבנר שטמר

איך יפורש הסכם שכר טרחה והאם חובה לערוך הסכם בכתב?

פעמים רבות מתגלעות מחלוקות בין עורך הדין לבין הלקוח בעניין פרשנות הסכם שכר הטרחה ובעניין הסכומים המגיעים לעורך הדין.
להלן מספר תשובות לשאלות נפוצות:

האם ניתן להסתפק בהסכם שכר טרחה בעל-פה או שיש חובה לערוך הסכם בכתב?
חוזה בעל-פה הוא חוזה לכל דבר ועניין ותקפו כתוקף חוזה בכתב (למעט כאשר החוק דורש הסכם בכתב, כמו למשל בעסקת מקרקעין).

מדוע נוהגים עורכי הדין לערוך הסכם שכר טרחה בכתב?
במקרה של מחלוקת בין עורך הדין לבין הלקוח בעניין הסכם שכר טרחה בעל-פה, בית המשפט עשוי להעדיף את גרסת הלקוח, הואיל ועורך הדין הוא זה שהיה צריך לערוך הסכם בכתב, בהיותו בקיא ומנוסה בניסוח הסכמים בכלל והסכמי שכר טרחה בפרט.

איך יפורש הסכם שכר הטרחה?
הסכם שכר טרחה - כמו כל חוזה - יפורש בדרך כלל על-פי לשונו ועל-פי כוונת הצדדים.
במקרה בו יש יותר מפרשנות אחת על-פי לשון החוזה, יפרש בית המשפט את החוזה לרעת הצד שניסח אותו, הואיל וחזקה על מי שניסח את החוזה כי דאג לשמור על זכויותיו. על אחת כמה וכמה כאשר מי שניסח את החוזה הוא עו"ד שעיסוקו בניסוח חוזים והסכמים.

האם ניתן לתבוע עו"ד שלקח לעצמו שכ"ט בסכומים העולים על האמור בהסכם שכר הטרחה?
ראשית, כדי שעורך הדין ייקח לעצמו שכר טרחה מכספים שהגיעו לידיו צריך להיות סעיף מפורש בהסכם שכר הטרחה המתיר לעורך הדין לעשות כן.
אם אין סעיף מפורש כאמור, אסור לעורך הדין לקחת לעצמו או לקזז את שכר טרחתו, וניתן כמובן לתבוע את עורך הדין.
שנית, אם על-פי הסכם שכר הטרחה מותר לעורך הדין לקזז את שכר טרחתו מכספים שהגיעו לידיו, אולם הלקוח סבור כי עורך הדין לקח לעצמו יותר מהמגיע לו, הלקוח רשאי לתבוע מעורך הדין להשיב את הסכום העודף. במקרה כזה בית המשפט יפרש את הסכם שכר הטרחה ויכריע.


מאמר זה הינו מאמר אחד בסדרה של מאמרים בנושא רשלנות מקצועית של עורכי דין ובנושא תביעות נגד עורכי דין.


הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.
לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או השאירו פרטים


אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב