לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או
השאירו פרטים
אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב

 

למי שייכים שכר הטרחה וההוצאות שנפסקו ע"י בית המשפט?


מאת: עו"ד אבנר שטמר


ברוב המקרים בהם מכריע בית המשפט בסכסוך בין צדדים, פוסק בית המשפט הוצאות ו/או שכר טרחה לטובת הצד הזוכה.

שאלה שמתעוררת פעמים רבות היא: האם שכר הטרחה וההוצאות שפוסק בית המשפט שייכים ללקוח (לצד הזוכה שלטובתו נפסקו) או לעורך הדין שלו?

התשובה לשאלה זו כדלקמן:

אם לא הוסכם אחרת, שכר הטרחה וההוצאות שנפסקו ע"י בית המשפט שייכים ללקוח ולא לעורך הדין.

דוגמא:
לקוח ביקש מעו"ד לייצג אותו בתביעה נגד צד שלישי בסך של 500,000 ש"ח.
בהסכם שכר הטרחה נקבע כי עורך הדין זכאי ל-10% + מע"מ מכל סכום שייפסק לטובת הלקוח.
הלקוח זכה בתביעתו. בית המשפט פסק לטובת הלקוח: את סכום התביעה; שכר טרחה בסך 80,000 ש"ח; הוצאות בסך 15,000 ש"ח.

עורך הדין לא זכאי לשכר הטרחה שנפסק 80,000 ש"ח, אלא לשכר טרחה עפ"י הסכם שכר הטרחה, מחושב כדלקמן:

סכום התביעה שנפסק לטובת הלקוח 500,000 ש"ח
שכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת הלקוח 80,000 ש"ח
הוצאות שנפסקו לטובת הלקוח 15,000 ש"ח
סך כל הסכומים שנפסקו לטובת הלקוח 595,000 ש"ח

הואיל והסכם שכר הטרחה קובע כי עורך הדין זכאי ל-10% + מע"מ מכל סכום שייפסק לטובת הלקוח, והואיל וסך כל הסכומים שנפסקו לטובת הלקוח הוא 595,000 ש"ח, עורך הדין זכאי לשכר טרחה בסך 59,500 ש"ח בתוספת מע"מ (ולא לשכר טרחה בסך 80,000 ש"ח כפי שפסק בית המשפט).


הערה: האמור לעיל הינו מידע כללי בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי המתאים למקרה ספציפי עפ"י נסיבותיו.
לייעוץ התקשרו
03‑6121244
או השאירו פרטים


אבנר שטמר, משרד עורכי דין - קרליבך 29 תל אביב